Jak wyglądają badania lekarskie i psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy po alkoholu?

W Polsce jazda pod wpływem alkoholu jest traktowana bardzo poważnie. Jeśli kierowca zostanie zatrzymany za jazdę po alkoholu, w zależności od poziomu alkoholu we krwi oraz indywidualnej sytuacji, może zostać skierowany na badania lekarskie i psychologiczne.

Skierowanie na badania następuje w przypadku, gdy kierowca:

  1. Prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,2 promila alkoholu we krwi).
  2. Prowadził pojazd mechaniczny będąc pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  3. Utracił prawo jazdy z powodu przekroczenia limitu 24 punktów karnych.

Terminy na wykonanie badań

Kierowca zobowiązany jest zgłosić się na badania w ciągu miesiąca od dnia doręczenia mu decyzji o skierowaniu na badania. Następnie, otrzymane orzeczenie lekarskie należy przedstawić właściwemu staroście w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badania.

Jak wyglądają badania lekarskie po zatrzymaniu prawa jazdy?

Kierowca poddawany jest badaniom lekarskim sprawdzającym ogólny stan zdrowia oraz badaniom psychologicznym oceniającym sprawność intelektualną, osobowość, procesy poznawcze i sprawność psychosomatyczną. W przypadku zatrzymania prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, wykonywane są również próby wątrobowe, badające stan wątroby i stopień jej uszkodzenia.

Koszt badań

Kierowca pokrywa koszt badań lekarskich (około 200 zł) oraz psychologicznych (około 150 zł). Warto zauważyć, że koszty mogą się różnić w zależności od miejsca wykonania badań.

Nieporozumienia związane z orzeczeniem lekarskim

Jeśli kierowca nie zgadza się z opinią lekarską zawartą w orzeczeniu, ma prawo wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o ponowne przeprowadzenie badań w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Najważniejsze pytania

Jak przejść badania lekarskie po zabraniu prawa jazdy?

  1. Uzyskaj decyzję o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne od właściwego organu.
  2. Zgłoś się na badania lekarskie w wyznaczonym terminie (maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji).
  3. Przejdź badania lekarskie, które ocenią Twój ogólny stan zdrowia, oraz badania psychologiczne, które ocenią Twoje zdolności psychofizyczne.
  4. Otrzymaj orzeczenie lekarskie i psychologiczne.
  5. Przedstaw orzeczenia właściwemu staroście w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badania.

Co grozi za nie zrobienie badań po zabraniu prawa jazdy w terminie?

Jeśli nie wykonasz badań po zabraniu prawa jazdy w terminie, starosta może wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. W celu odzyskania prawa jazdy będziesz musiał jednak wykonać wymagane badania i przedstawić odpowiednie orzeczenia staroście w ciągu roku od dnia zatrzymania prawa jazdy.

Jak wyglądają badania psychologiczne dla kierowców po alkoholu?

Do badania psycholog wykorzystuje obserwację psychologiczną, kwestionariusze, testy psychologiczne, aparaturę do badań m.in. do badania czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Po badaniu psycholog omawia uzyskane wyniki i wydaje stosowne orzeczenie psychologiczne.

Popularne w serwisie