Kiedy można zastosować warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu może być zastosowane, gdy sąd oceni, że sprawca wykazuje skruchę, przyznał się do winy i istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie przestrzegać prawa w przyszłości. Sąd może również uwzględnić okoliczności zdarzenia, przeszłość karną sprawcy oraz stopień zagrożenia, jakie stwarzał dla innych uczestników ruchu drogowego.

Decyzja o warunkowym umorzeniu zależy od uznania sądu i analizy indywidualnych okoliczności danej sprawy. Skonsultowanie się z adwokatem pomoże ocenić szanse na uzyskanie warunkowego umorzenia w konkretnej sytuacji… dowiedz się więcej na https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/

Czy za jazdę po pijanemu zabierają samochód?

Nowelizacja ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw w połowie grudnia 2022 roku, wprowadza przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów nietrzeźwych kierowców. Zgodnie z ustawą, te przepisy wejdą w życie 13 grudnia 2023 roku.

Po wejściu w życie nowych przepisów, jazda po alkoholu może być związana z utratą samochodu jeśli kierowca będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Konfiskata może być stosowana również w sytuacji recydywy lub gdy kierowca spowoduje wypadek mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi.